Handelsbetingelser / Terms of service

To Øl ApS

To Øl ApS har salg af øl (b2b) som sin hovedaktivitet og driver webshoppen to-ol.dk/shop.
Eftersom størstedelen af To Øl ApS’ kunder udenlandske er sproget i shoppen engelsk.

Bestilling

Bestilling af varer foretages ved at finde varen på hjemmesiden, ”lægge” varen i kurven.
Når du har handlet de varer du ønsker klikker du på ”gå til kassen”.
Her kan du justere på din ordre. Ønsker du ikke at justere på ordren går du videre, hvorefter leveringstype vælges.
Udfyld faktureringsadresse.
Leveringsadresse udfyldes kun ved levering til en anden person (f.eks. en gave el. lign.)
Klik ”send”
Herefter udfylder du betalingsdelen.
Når du har bestilt og betalt varerne, modtager du en bekræftelse på e-mail fra os.
Derefter, når vi har pakket din ordre og den er klar til at blive sendt, modtager du en e-mail med dertilhørende Track & Trace information – dette gør sig også gældende for abonnementsløsninger.

Betaling og pris

Alle vores priser er inkl. moms og afgifter, dog ikke told i lande hvor det er gældende.
Beløbet for varesalg trækkes, når ordren er bekræftet.
Du kan betale med de viste kort på forsiden, Dankort/Visa Dankort, Mastercard etc.
Der tages forbehold for udsolgte varer, tastefejl, og evt. pris-/valuta-/ eller afgiftsændringer
Hvis nogle varer på din ordre er udsolgt eller på anden måde ikke kan leveres, kontakter vi dig for aftale om evt. alternativ levering, reduktion i ordren eller senere leveringstidspunkt.
Ved køb af abonnementsløsning kan køber til en hver tid annullere den næste betaling – betalingen bliver trukket den første bankdag i måneden og ligeledes bliver forsendelsen afsendt i begyndelsen af måneden. Køber kan og har på alle tidspunkter ansvaret for, at ændre sine kortoplysninger hvis det oplyste betalingskortet på nogen måde ikke længere er brugbart.
For at handle hos os skal du være fyldt 16 år, som dansk lovgivning kræver.

Abonnementsbetaling

For at blive oprettet under “subscription”/abonnementsløsning udfyldes betalingsformularen under “check out”. Oplysningerne gemmes under “my account”. Herfra kan man se og rette sine oplysninger. Udløber det betalingskortet, eller kan vi af anden grund ikke trække den faste overførsel, bliver abonnementet sat på “on-hold” og vi kontakter herefter personen tilknyttet abonnementsbetalingen oplyst under “my account”. Ved oprettelse, annullering eller forlængelse af abonnement, udsendes automatisk en salgsfaktura til den oplyste emailadresse.

Levering

Vi leverer i hele verden, og vi benytter forskellige kurer løsninger, afhængig af destination.
Forventet leveringstid ligger mellem 1-3 uger. Undgå venligst at rette henvendelse før denne periode er ophørt.
Når varen sendes fra vores adresse, modtager du en mail som kvittering for afsendelse, samt Track & Trace information.

Fortrydelsesret

Alt øl er betegnet som fødevarer og der ydes derfor ikke fortrydelsesret. Der gælder 14 dages returret på andre varer, glas, tøj etc., regnet fra den dag de modtages. Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du blot returnere varen i væsentligt samme stand og mængde som du modtog den. Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen til din konto indenfor få dage. Omkostninger til returnering skal du selv afholde.
Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 efter købet og fra fortrydelsen skal I senest 14 dage efter returnere forsendelsen.
Meddelelsen skal gives pr. mail på info@to-ol.dk. I meddelelsen skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Reklamation

To Øl ApS yder op til 2 års reklamationsret eller indtil udløben mindst holdbar til dato. Dette er i henhold til købeloven, omfattende fabrikations-, og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Ituslåede flasker, lækager o. lign. er dækket. Reklamationsretten dækker ikke fejl eller skader som direkte eller indirekte er opstået som følge af forkert opbevaring. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles To Øl ApS indenfor rimelig tid. Varen kan efterfølgende returneres for, ombytning eller efter aftale evt. kreditering. I forbindelse med reklamationssager afholder To Øl ApS returneringsomkostninger i rimeligt omfang.
Hvis du ønsker at reklamere over et produkt, skal du kontakte os på info@to-ol.dk og medsende fotografisk dokumentation af varen.

Varereturnering foregår til firmaets adresse – bemærk at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Returnering kan også ske ved at nægte modtagelse eller aflevere varen personligt hos os. Det er ikke et krav men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken – eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående korrespondance mv.

Refusion

I tilfælde af aftalte dekorter, returnerede varer eller forudbetalte varer som afbestilles før afsendelse, skal der ske en hel eller delvis refusion af købesummen. Refusion sker normalt altid ved bankoverførsel, og To Øl ApS har derfor brug for oplysninger om registreringsnummer og kontonummer for din bankkonto. Disse oplysninger er ikke følsomme, og kan uden videre oplyses pr. email eller anden traditionel korrespondanceform.

E-markedføring

Der kan kun registreres en person pr. E-mail adresse.
Når du registrerer dig som kunde, SKAL du afgive følgende oplysninger om dig selv:
– Fulde navn (bruges for at sende varerne til det rigtige sted)
– Email (bruges til at bekræfte ordren samt til at sende Track & Trace information til)
– Adresse (bruges for at sende varerne til det rigtige sted)
– Postnr. & By (bruges for at sende varerne til det rigtige sted)
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres kun hos os.Når der indsamles personoplysninger sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis hvilke oplysninger, der indsamles.
Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret, dog krypteres din betaling, som sker på sikre servere (SSL).
Oplysningerne videregives ikke til tredjemand og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.


Orders

Ordering of goods are done by finding the product on the webshop and add it to basket. Once you have completed the order you proceed to payout. Here you may adjust the order. After that, you will choose delivery terms.
Fill out invoice address.
Delivery address is only to be used if delivering to another person. Click send. You will now fill out payment details.
Once you have ordered and confirmed payment, you will receive an order confirmation by email. After we have handled your order and it’s ready to be sent, you will receive an email with track & trace information.

Payment and Prices

All prices are including Danish VAT and taxes, but not toll customs for certain countries.
The amount will be deducted once the order is confirmed. You are able to pay with the shown credit cards, VISA, VISA Electron, Mastercard etc.
Orders are subject to availability, typos, and possible price / currency / or tax changes
If some items in your order is out of stock or otherwise undeliverable we will contact you for any agreements for alternative supply, reduction in the order or future delivery.
All subscribers can at any given time cancel their subscription – payment is being captured by the first bank day of the month and the parcel is being shipped briefly after. You can at all times change your card information for the subscription. Cardholder must be responsible of updating card information.
You must be 16 years of age to buy beer, according to Danish Law.

Subscription

To subscribe on a monthly basis, you will have to fill out the billing and/or shipping formular under the “check out” page when buying the subscription. Your information is saved and can be viewed and edited under “my account”. When creating, expanding or cancelling the subscription, we send out an automatic notification email providing all sales information. If insufficient funds occur doing payment, the subscription will be “on-hold”, and we will contact the customer per email.

Delivery

We deliver worldwide and will use different courier solutions, depending on the country.
Expected delivery time is between 1-3 weeks. Please avoid contacting us regarding delivery before this period is finished. Once the delivery is sent from us, you will receive an email as receipt of delivery and Track & Trace number.

Cancellation Policy

In Denmark/EU beer is treated as foodstuff and is thereby not covered by the standard 14 days cancellation policy. However, all merchandise, glassware etc. are covered by the cancellation policy. The 14 days are calculated from the day of arrival. If you should choose to cancel an order, you shall return the goods in the same condition as you received it. Once the delivery has been returned and approved, the purchase is refunded. All costs related to the return are not covered. Cancellation must be notified 14 days after purchase and from that date the order should be delivered within 14 days. Cancelations are sent to info@to-ol.dk. Please clearly state that you wish to use the cancelation policy.

Warranty/Complaints

To Øl ApS delivers up to two years of warranty on products or until BBD expiry. This conforms to the Danish Sale of Goods Act, which covers faults on fabrication, ingredients and materials. This applies on normal use of the product. Broken bottles, leaking crowns, etc. It does not cover faulty storage of beers, exposure to sunlight or other extreme conditions. Faults should be notified to us within a reasonable time frame. If you wish to file a fault you should contact us on info@to-ol.dk and attach photographic documentation of the product. You may then return the product after an agreement or we may decide to credit you for the purchase or deliver a new similar product. In these cases To Øl ApS may will cover the return cost on a reasonable basis.
Product returns goes to the company address – Please note that we do not packages sent by Cash on Delivery terms. You may also refuse to accept the reception of the order or deliver the package back in person. Please notify order confirmation and bank account details, so that we may return the cost in timely manner.

Reimbursement

In the case of reimbursements always happen by bank account transfers. Bank account details are not sensitive and may merely be sent my email.

E-marketing

There can only be registered one person pr email address.
Once you register we require the following fields:
Full Name
Email
Adress
ZIP number, postal code, city and country
We register these informations in order to be able to deliver the purchase. The informations are only stored with us. Storage and transfer of customer info is not encrypted, whereas all transactions are encrypted via SSL.